Chuyên gia quốc tế cảnh báo nguy cơ với các loài đặc hữu núi đá vôi Hòn Chông

Hai trong số các loài đặc hữu là ốc sên ma và thu hải đường được nghiên cứu tại vùng núi đá vôi Hòn Chông, tỉnh Kiên Giang, đang lâm nguy do khai thác đá vôi làm xi măng. Một phần đồi núi đá vôi Hòn Chông bị khai thác. Ảnh: L Deharveng/FFI Nhóm chuyên gia của Ủy ban vì sự sống còn của các loài thuộc Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN SSC) phối hợp với Tổ chức Độn...
Xem thêm