Diệt và kiểm soát Chuột

Biocare sử dụng chủ lực chế phẩm diệt chuột STORM sản xuất theo công nghệ của BASF SE, 67056 của Đức và RACUMIN do Công ty BAYER của Đức là 02 loại chế phẩm hiệu quả và an toàn nhất trong công tác diệt và kiểm soát chuột. Ở Việt Nam, chúng tôi tiên phong ứng dụng các loại chế phẩm này cho mô hình kiểm soát chuột toàn diện. -     Các loại chế phẩm này chỉ gây bệnh biệt lập tr...
Xem thêm