Diệt và kiểm soát Chuột

Sử dụng chủ lực chế phẩm diệt chuột BIORAT sản xuất theo công nghệ của LABIOFAM, Cuba trong công tác diệt và kiểm soát chuột. Số đăng ký BIORAT tại Việt Nam: 1247/CNĐKT-BVTV thuộc danh mục thuốc Bảo vệ Thực vật được phép sử dụng do Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn ban hành. Ở Việt Nam, chúng tôi là đại diện chính thức ứng dụng chế phẩm BIORAT với mô hình kiểm soát chuộ...
Xem thêm