Vòng đời của mối chúa không hề ngắn

Nghiên cứu của các nhà khoa học đã chỉ ra rằng mối chúa có thể sống 10 năm trong điều kiện khí hậu lý tưởng. Vì thế, Tuổi đời của loài mối lại không phải là ngắn nên nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày của gia đình bạn. Tuổi thọ của các cá thể mối và quần thể mối cho đến nay vẫn chưa rõ ràng, mối thợ tuổi thọ trung bình 2-3 năm. Còn mối vua mối chúa có loài s...
Xem thêm