13 loài lan ở khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà

Có 13 loài lan thuộc chi Liparis được ghi nhận ở Hòn Bà (Khánh Hòa) và thời gian tới, giới chuyên gia sẽ mở rộng khu vực tìm kiếm các loài lan mới cho khoa học. Viện Sinh học nhiệt đới (Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam) vừa công bố loài mới Liparis honbaensis Aver et. Vuong. Liparis Rich. Mẫu vật được thu tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà ở độ ca...
Xem thêm