Sếu đầu đỏ bỏ Việt Nam sang Campuchia

Mỗi cặp sếu đầu đỏ khi kết đôi sẽ sống với nhau cả đời. Khi một con mất đi, con còn lại sẽ thủy chung, thậm chí "tuyệt thực" để theo bạn đời. Tuy nhiên, biểu tượng một thời của Vườn quốc gia Tràm Chim nay đứng trước bờ tuyệt chủng. Sếu đầu đỏ được coi là biểu tượng của Tràm Chim (Đồng Tháp) và là một trong những yếu tố giúp Vườn quốc gia này trở thành khu đất n...
Xem thêm