Phát hiện bầy đàn “siêu kiến”, tổ trải dài tới 38km

Một cuộc khảo sát tính đa dạng sinh học được tiến hành tại một khu vực rừng của Ethiopia đã cho ta những kết quả bất ngờ, những kết quả có thể tạo nên một trật tự côn trùng mới trên toàn thế giới. Các nhà nghiên cứu tìm thấy bằng chứng rằng loài kiến Lepisiota canescenmang trong mình những dấu hiệu có thể thành lập nên một hình thái bầy đàn khổng lồ. Trên Trái Đất này, chỉ ...
Xem thêm